ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑

 

                นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ  นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่  ครั้งที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านวังตลับ หมู่ที่ ๔ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลสถิติและการสร้างการรับรู้เรื่องเน็ตประชารัฐ โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดงาน

28383921 1851625968219008_876918970_n

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.