การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

 

เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมานที่รัฐบาลกำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

28450195 1851626014885670_1406457008_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.