ผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการต่างๆ

 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

28459030 1851626151552323_523471052_n


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.