ประชุมชี้แจงผ่าน VDO Conference ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

 

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมชี้แจงผ่าน VDO Conference ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

28510841 1851626314885640_1957102232_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.