การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง

 

 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชและนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตาม การจัดเวทีครั้งที่ ๑ ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คิกออฟ (Kick off)การจัดเวที ครั้งที่ ๑ พร้อมกันในวันนี้(๒๑ ก.พ.๖๑) จำนวน ๑๖๙ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๒๓ อำเภอ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๑,๕๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องเปิดเวทีครั้งที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

28459107 1851626401552298_1456981078_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.