ร่วมทำบุญตักบาตร

 

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรบนถนนสายวัฒนธรรม บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่ ๑๗๙

50706

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.