ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช(ผู้อำนวยการระดับสูง) เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

50711

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.