เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์

 

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพบปะและสร้างความสัมพัน์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน แบบไม่เป็นทางการ ณ บ้านสวนปันสุข สับปะรดสี ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงานและกระทรวงกลาโหมร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ

50712

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.