เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ

 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ นางสาววาสนา หนูแดง นักวิชาการสถิติชำนาญการและนายวิญญ พิศแลงาม พนักงานสถิติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ (Nakhon Si thammarat Smart City) ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการดำเนินงานโครงการนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ หรือ Nakhon Si thammarat Smart City จะขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำแผ่แม่บท เพื่อกำหนดรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแกนนำ และให้ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องช่วยกันคิดจากฐานข้อมูล เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารจัดการเมือง จัดการน้ำ สิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

61769

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.