ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

 

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชนตามโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดราษฎร์บำรุง(วัดใต้)ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้บริการข้อมูลสถิติ สื่อสารสนเทศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่เข้าถึงและเห็นถึงความสำคัญของข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่อไป โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

040461

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.