ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดือนละ ๒ ครั้ง คือ ทุกวันพุธที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ในการร่วมกันทำความดี โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big cleaning day

0404611

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.