เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของศาลากลางจังหวัด

 

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของศาลากลางจังหวัด ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของศาลากลางจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย และลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในบริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และสร้างความตระหนักถึงอันตรายของอัคคีภัย โดยให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม

050461

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.