กิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์

 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อพบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งได้ปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบไม่เป็นทางการ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

100461


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.