เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

 

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งจุดตรวจหลักทั้ง ๒๓ อำเภอ จำนวน ๓๔ จุด มีจุดตรวจรองในระดับตำบล จุดบริการประชาชนและด่านชุมชน จำนวน ๑๘๓ จุด โดยการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุและองค์กรเอกชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ในรูปแบบประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

1804611

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.