ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

วันที่ ๒๓-๒๔เมษายน ๒๕๖๑  นางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดนครศีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพ/คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 ณโรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

230461

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.