ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเชิญเครื่องราชสักการะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเชิญเครื่องราชสักการะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้ ขบวนเชิญเครื่องราชสักการะ น้ำสงกรานต์พระราชทาน ได้เคลื่อนออกจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปตามถนนราชดำเนิน เคลื่อนเข้าสู่ลานโพธิ์ และพระทรงม้า ภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2504611

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.