เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference

 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

270461

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.