เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑

 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดนครศรีธรรมราชณ ณ สนามเดอะไดมอนด์อารีน่า (หัวถนน) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของลูกจ้างผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน

74013

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.