เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ  สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธภูมิ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลา) โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม

74015

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.