ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

74016

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.