ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ. ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๘ -๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ. ศ. ๒๕๖๑ ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

74017

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.