ร่วมสภากาแฟยามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมสภากาแฟยามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แบบไม่เป็นทางการเพื่อพบปะหารือในการดำเนินงาน/กิจกรรมร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วย(สนง.สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช บริษัท TOT จำกัด(มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช สนง.บริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราช(CAT) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยสนง.สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ ณ ร้านโกปี๊ ข้างศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช

74019

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.