ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพบปะและสร้างความสัมพัน์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน แบบไม่เป็นทางการ ณ หมู่บ้านภูมิปัญญา (บ้านหมน) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ

74021

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.