ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี

วันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี ในกิจกรรม Smart City Camp : for Smart Living and Tourism ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการฯ โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของเมืองนครฯ และประเด็นที่จังหวัดควรดำเนินการในการก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ Smart City

74023

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.