เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน ๕ ผืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ,ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ,ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ,ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๘ ธรรมยุติ /เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาขึ้นหลากหลายกิจกรรม

74025

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.