ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติสร้างความเข้าใจทิศทางในการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อให้มีการประสานงานในการดำเนินงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงฯ (สร้างเครื่อข่าย) ) ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่าหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

74027

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.