เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

36724801 2025996100781993_900056112508698624_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.