คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง ชุมชนเทศบาลตำบลหินตก

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง ชุมชนเทศบาลตำบลหินตกและพื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ดิจิทัลต้นแบบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.) ได้จัดทำโครงการศูนย์ดิจิทัลต้นแบบ นำร่องใน ๓๙ จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้บริการชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยี

36643292 2025996197448650_532278685722476544_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.