ร่วมสภากาแฟยามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสภากาแฟยามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แบบไม่เป็นทางการเพื่อพบปะหารือในการดำเนินงาน /กิจกรรมร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงฯ ซึ่งประกอบด้วย สนง.สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช บริษัท TOT จำกัด(มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช สนง.บริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราช(CAT) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบริษัท TOT จำกัด(มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ ณ ร้านโกปี๊ ข้างศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช

36606521 2025996014115335_5325356845395607552_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.