ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน/กิจกรรม หลาดหน้าพระธาตุหรือถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน/กิจกรรม "หลาดหน้าพระธาตุหรือถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ" จังหวัดนครศรีธรรมราช

36555269 2025996147448655_8119949463398645760_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.