เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพบปะและสร้างความสัมพัน์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน แบบไม่เป็นทางการ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ

36557976 2025996017448668_7376995978903027712_n


 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.