จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระพรม จังหวัดนครศรีธรรมราช

25159

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.