เข้าร่วมประชุมผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน/กิจกรรม หลาดหน้าวัดพระธาตุหรือถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ

 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยในการประชุมครั้งนี้นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน/กิจกรรม"หลาดหน้าวัดพระธาตุหรือถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๑" ซึ่งดำนินการจัดทำโดยสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

25172

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.