ประเมินผลการฝึกการป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พฺ.ศ. ๒๕๖๑

 

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมประเมินผลการฝึกการป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พฺ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงานชุดปฏิบัติการการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

32130

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.