เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนครปลอดยาเสพติด กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนครปลอดยาเสพติด กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด

32133

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.