ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านวังหอน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด

 

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนสถิติ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชนตามโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านวังหอน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้บริการข้อมูลสถิติ สื่อสารสนเทศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่เข้าถึงและเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูล และใช้ประโยชน์ของข้อมูลต่อไป โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

32138

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.