ร่วมกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟนครศรีธรรมราช และโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟนครศรีธรรมราช และโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อตอยอดทางวัฒนธรรม ด้วยศาสตร์การถอดรหัส ๔ DNA เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ถึงสถานีรถไฟหน้าวัดธาตุน้อย(สถานีชั่วคราว) อ.ช้างกลาง โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีรถไฟจังหวัดนครศรีธรรมราช

32142

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.