เข้าตรวจเยี่ยมและสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๑

 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
นางน้ำผึ้ง เชิดชูพงษ์ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจพร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าตรวจเยี่ยมและสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๑โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

32144

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.