การประชุมการจัดทำโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านตลาดออนไลน์

 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมการจัดทำโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านตลาดออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิและสังคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

32147

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.