เข้าร่วมสัมมนาแผนการขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ Smart City

 

วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
นางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ Smart City ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ในพิธีเปิดฯ

43146023 238833403459370_5017326489620709376_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.