จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด ศูนย์ที่ ๑ โดยมีผู้เข้าอบรมที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐจาก อ.เมือง อ.ปากพนัง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.พรมคีรี อ.ลานสกาและอ.พระพรม ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด

43083453 889307757940248_5465744396995526656_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.