จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด ศูนย์ที่ ๒ โดยมีผู้เข้าอบรมที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐจาก อ.ทุ่งสง อ.ชะอวด อ.จุฬาภรณ์ และอ.บางขัน ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิด

43053701 306852613428837_264641440804503552_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.