จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุม โรงพยาลยุพราชฉวาง

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด ศูนย์ที่ ๓ โดยมีผู้เข้าอบรมที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐจาก อ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ อ.ถ้ำพรรณรา อ.พิปูนและอ.ช้างกลาง ณ ห้องประชุม โรงพยาลยุพราชฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายพุทธ กฤชคงพันธุ์ นายอำเภอฉวาง เป็นประธานในพิธีเปิด

43065935 743277532731669_1932130113718059008_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.