จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเชียรใหญ่

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด ศูนย์ที่ ๔ โดยมีผู้เข้าอบรมที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐจาก อ.เชียรใหญ่ อ.หัวไทร และอ.เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายมนตรา พรหมสินธุ นายอำเภอเชียรใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด

43228369 173232643555520_2986193720417714176_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.