เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสให้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
นางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสให้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

43050726 1991905174206867_1321408926985486336_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.