จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุมประสานสุข วิลลาบีช รีสอร์ท อ.สิชล

 

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด ศูนย์ที่ ๕ โดยมีผู้เข้าอบรมที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐจาก อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.นบพิตำ และอ.ขนอม ณ ห้องประชุมประสานสุข วิลลาบีช รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอสิชล เป็นประธานในพิธีเปิด

43223506 468514660320873_4506498257848893440_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.