จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตร การค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด โดยผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบการรายใหม่(OTOP) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด

43053701 306852613428837_264641440804503552_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.