ร่วมจิบกาแฟยามเช้ากับชาว DE เพื่อพบปะหารือในการดำเนินงาน กิจกรรมร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจิบกาแฟยามเช้ากับชาว DE เพื่อพบปะหารือในการดำเนินงาน /กิจกรรมร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบด้วย(สนง.สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช บริษัท TOT จำกัด(มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช สนง.บริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราช(CAT) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ ณ ร้านโกปี้ สาขาโรบินสัน อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช

43168389 583682185387039_7152312083437060096_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.