นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

43024057 2107528312803192_124606725062918144_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.