จัดบูธร่วมกับกระทรวง DE ในงานบุญสารถเดือนสิบ

 

45406587 297275624333399_7813558728568864768_n

3 ..61 สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดบูธร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เวทีกลางสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 8(ทุ่งท่าลาด) .เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2561 รวม 10 วัน 10 คืน ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 95 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน และความสามัคคีในหมู่คณะ
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.